Język angielski — liczebniki i liczby

liczebniki.pl

Liczebniki główne i porządkowe język angielski

Liczebniki główne

LiczbyLiczebniki główne — język angielski
0zero
1one
2two
3three
4four
5five
6six
7seven
8eight
9nine
10ten
11eleven
12twelve
13thirteen
14fourteen
15fifteen
16sixteen
17seventeen
18eighteen
19nineteen
20twenty
21twenty-one
22twenty-two
23twenty-three
30thirty
40forty
50fifty
60sixty
70seventy
80eighty
90ninety
100one hundred
101one hundred one
200two hundred
300three hundred
400four hundred
500five hundred
600six hundred
700seven hundred
800eight hundred
900nine hundred
1000one thousand
1001one thousand one
1000000one million

Liczebniki porządkowe

LiczbyLiczebnik porządkowe — język angielski
1first
2second
3third
4fourth
5fifth
6sixth
7seventh
8eighth
9ninth
10tenth
11eleventh
12twelfth
13thirteenth
14fourteenth
15fifteenth
16sixteenth
17seventeenth
18eighteenth
19nineteenth
20twentieth
21twenty first
22twenty-second
23twenty third
30thirtieth
40fortieth
50fiftieth
60sixtieth
70seventieth
80eightieth
90ninetieth
100hundredth
200two hundredth
300three hundredth
400four hundredth
500five hundredth
600six hundredth
700seven hundredth
800eight hundredth
900nine hundredths
1000thousandth
1000000millionth