Język bułgarski — liczebniki i liczby

liczebniki.pl

Liczebniki główne i porządkowe język bułgarski

Liczebniki główne

LiczbyLiczebniki główne — język bułgarski
0нула
1едно
2две
3три
4четири
5пет
6шест
7седем
8осем
9девет
10десет
11единадесет
12дванадесет
13тринадесет
14четиринадесет
15петнадесет
16шестнадесет
17седемнадесет
18осемнадесет
19деветнадесет
20двадесет
21двадесет и едно
22двадесет и две
23двадесет и три
30тридесет
40четиридесет
50петдесет
60шестдесет
70седемдесет
80осемдесет
90деветдесет
100сто
101сто и едно
200двеста
300триста
400четиристотин
500петстотин
600шестстотин
700седемстотин
800осемстотин
900деветстотин
1000хиляда
1001хиляда и едно
1000000един милион

Liczebniki porządkowe

LiczbyLiczebnik porządkowe — język bułgarski
1първи
2втори
3трети
4четвърти
5пети
6шести
7седми
8осми
9девети
10десети
11единадесети / единайсети
12дванадесети / дванайсети
13тринадесети / тринайсети
14четиринадесети / четиринайсети
15петнадесети / петнайсети
16шестнадесети / шестнайсети
17седемнадесети / седемнайсети
18осемнадесети / осемнайсети
19деветнадесети / деветнайсети
20двадесети / двайсети
30тридесети / трийсети
40четиридесети / четирийсети
50петдесети
60шестдесети / шейсети
70седемдесети
80осемдесети
90деветдесети
100стотен
200двестен
300тристен
400четиристотен
500петстотен
600шестстотен
700седемстотен
800осемстотен
900деветстотен
1000хиляден