Język bułgarski — liczebniki i liczby

liczebniki.pl

Liczebniki główne i porządkowe język bułgarski

Liczebniki główne

LiczbyLiczebniki główne — język bułgarski
0нула
1едно
2две
3три
4четири
5пет
6шест
7седем
8осем
9девет
10десет
11единадесет
12дванадесет
13тринадесет
14четиринадесет
15петнадесет
16шестнадесет
17седемнадесет
18осемнадесет
19деветнадесет
20двадесет
21двадесет и едно
22двадесет и две
23двадесет и три
30тридесет
40четиридесет
50петдесет
60шестдесет
70седемдесет
80осемдесет
90деветдесет
100сто
101сто и едно
200двеста
300триста
400четиристотин
500петстотин
600шестстотин
700седемстотин
800осемстотин
900деветстотин
1000хиляда
1001хиляда и едно
1000000един милион