Język czeski — liczebniki i liczby

liczebniki.pl

Liczebniki główne i porządkowe język czeski

Liczebniki główne

LiczbyLiczebniki główne — język czeski
0nula
1jedna
2dva
3tři
4čtyři
5pět
6šest
7sedm
8osm
9devět
10deset
11jedenáct
12dvanáct
13třináct
14čtrnáct
15patnáct
16šestnáct
17sedmnáct
18osmnáct
19devatenáct
20dvacet
21dvacet jedna
22dvacet dva
23dvacet tři
30třicet
40čtyřicet
50padesát
60šedesát
70sedmdesát
80osmdesát
90devadesát
100sto
101sto jedna
200dvě stý
300tři sta
400čtyři sta
500pět set
600šest set
700sedm set
800osm set
900devět set
1000tisíc
1001tisíc jedna
1000000milion

Liczebniki porządkowe

LiczbyLiczebnik porządkowe — język czeski
1první
2druhý
3třetí
4čtvrtý
5pátý
6šestý
7sedmý
8osmý
9devátý
10desátý
11jedenáctý
12dvanáctý
13třináctý
14čtrnáctý
15patnáctý
16šestnáctý
17sedmnáctý
18osmnáctý
19devatenáctý
20dvacátý
21dvacátý první/ jedenadvacátý
22dvacáty druhý/dvaadvacátý
23dvacátý třetí/třiadvacátý
30třicátý
40čtyřicátý
50padesátý
60šedesátý
70sedmdesátý
80osmdesátý
90devadesátý
100stý
200dvoustý
300třístý
400čtyřstý
500pětistý
600šestistý
700sedmistý
800osmistý
900devítistý
1000tisíctý
1000000miliontý