Język estoński — liczebniki i liczby

liczebniki.pl

Liczebniki główne i porządkowe język estoński

Liczebniki główne

LiczbyLiczebniki główne — język estoński
0null
1üks
2kaks
3kolm
4neli
5viis
6kuus
7seitse
8kaheksa
9üheksa
10kümme
11üksteist
12kaksteist
13kolmteist
14neliteist
15viisteist
16kuusteist
17seitseteist
18kaheksateist
19üheksateist
20kakskümmend
21kakskümmend üks
22kakskümmend kaks
23kakskümmend kolm
30kolmkümmend
40nelikümmend
50viiskümmend
60kuuskümmend
70seitsekümmend
80kaheksakümmend
90üheksakümmend
100ükssada
101ükssada üks
200kakssada
300kolmsada
400nelisada
500viissada
600kuussada
700seitsesada
800kaheksasada
900üheksasada
1000üks tuhat
1001üks tuhat üks
1000000üks miljon

Liczebniki porządkowe

LiczbyLiczebnik porządkowe — język estoński
1esimene
2teine
3kolmas
4neljas
5viies
6kuues
7seitsmes
8kaheksas
9üheksas
10kümnes