Język francuski — liczebniki i liczby

liczebniki.pl

Liczebniki główne i porządkowe język francuski

Liczebniki główne

LiczbyLiczebniki główne — język francuski
0zéro
1un
2deux
3trois
4quatre
5cinq
6six
7sept
8huit
9neuf
10dix
11onze
12douze
13treize
14quatorze
15quinze
16seize
17dix-sept
18dix-huit
19dix-neuf
20vingt
21vingt et un
22vingt-deux
23vingt-trois
30trente
40quarante
50cinquante
60soixante
70soixante-dix
80quatre-vingts
90quatre-vingt-dix
100cent
101cent un
200deux cents
300trois cents
400quatre cents
500cinq cents
600six cents
700sept cents
800huit cents
900neuf cents
1000mille
1001mille un
1000000un million

Liczebniki porządkowe

LiczbyLiczebnik porządkowe — język francuski
1premièr(e)
2deuxième, second(e)
3troisième
4quatrième
5cinquième
6sixième
7septième
8huitième
9neuvième
10dixième
11onzième
12douzième
13treizième
14quatorzième
15quinzième
16seizième
17dix-septième
18dix-huitième
19dix-neuvième
20vingtième
21vingt et unième
22vingt-deuxième
23vingt-troisième
30trentième
40quarantième
50cinquantième
60soixantième
70soixante-dixième
80quatre-vingtième
90quatre-vingt-dixième
100centième
200deux centième
300trois centème
400quatre centième
500cinq centième
600six centième
700sept centième
800huit centième
900neuf centième
1000millième
1000000millionième