Język holenderski — liczebniki i liczby

liczebniki.pl

Liczebniki główne i porządkowe język holenderski

Liczebniki główne

LiczbyLiczebniki główne — język holenderski
0nul
1eens
2twee
3drie
4vier
5vijf
6zes
7zeven
8acht
9negen
10tien
11elf
12twaalf
13dertien
14veertien
15vijftien
16zestien
17zeventien
18achttien
19negentien
20twintig
21eenentwintig
22tweeentwintig
23drieentwintig
30dertig
40veertig
50vijftig
60zestig
70zeventig
80achttig
90negentig
100eenhonderd
101eenhonderdeens
200tweehonderd
300driehonderd
400vierhonderd
500vijfhonderd
600zeshonderd
700zevenhonderd
800achthonderd
900negenhonderd
1000eenDuizend
1001eenDuizendeens
1000000een-Miljoen-

Liczebniki porządkowe

LiczbyLiczebnik porządkowe — język holenderski
1eerste
2tweede
3derde
4vierde
5vijfde
6zesde
7zevende
8achtste
9negende
10tiende
11elfde
12twaalfde