Język litewski — liczebniki i liczby

liczebniki.pl

Liczebniki główne i porządkowe język litewski

Liczebniki główne

LiczbyLiczebniki główne — język litewski
0nulis
1vienas
2du
3trys
4keturi
5penki
6šeši
7septyni
8aštuoni
9devyni
10dešimt
11vienuolika
12dvylika
13trylika
14keturiolika
15penkiolika
16šešiolika
17septyniolika
18aštuoniolika
19devyniolika
20dvidešimt
21dvidešimt vienas
22dvidešimt du
23dvidešimt trys
30trisdešimt
40keturiasdešimt
50penkiasdešimt
60šešiasdešimt
70septyniasdešimt
80aštuoniasdešimt
90devyniasdešimt
100šimtas
101šimtas vienas
200du šimtai
300trys šimtai
400keturi šimtai
500penki šimtai
600šeši šimtai
700septyni šimtai
800aštuoni šimtai
900devyni šimtai
1000tūkstantis
1001tūkstantis vienas
1000000milijonas