Język niemiecki — liczebniki i liczby

liczebniki.pl

Liczebniki główne i porządkowe język niemiecki

Liczebniki główne

LiczbyLiczebniki główne — język niemiecki
0null
1eins
2zwei
3drei
4vier
5fünf
6sechs
7sieben
8acht
9neun
10zehn
11elf
12zwölf
13dreizehn
14vierzehn
15fünfzehn
16sechzehn
17siebzehn
18achtzehn
19neunzehn
20zwanzig
21einundzwanzig
22zweiundzwanzig
23dreiundzwanzig
30dreißig
40vierzig
50fünfzig
60sechzig
70siebzig
80achtzig
90neunzig
100einhundert
101einhunderteins
200zweihundert
300dreihundert
400vierhundert
500fünfhundert
600sechshundert
700siebenhundert
800achthundert
900neunhundert
1000eintausend
1001eintausendeins
1000000eine Million

Liczebniki porządkowe

LiczbyLiczebnik porządkowe — język niemiecki
1erste
2zweite
3dritte
4vierte
5fünfte
6sechste
7siebente
8achte
9neunte
10zehnte
11elfte
12zwölfte
13dreizehnte
14vierzehnte
15füzehnte
16sechzehnte
17siebzehnte
18achtzehnte
19neunzehnte
20zwanzigste
21einundzwanzigste
22zweiundzwanzigste
23dreiundzwanzigsten
30dreissigste
40vierzigste
50fümfzigste
60sechzigste
70siebzigste
80achtzigste
90neunzigste
100hundertste
200zweihundertste
300dreihundertste
400vierhundertste
500fünfhundertste
600sechshundertste
700siebenhundertste
800achthundertste
900neunhundertste
1000tausendste
1000000millionste