Język polski — liczebniki i liczby

liczebniki.pl

Liczebniki główne i porządkowe język polski

Liczebniki główne

LiczbyLiczebniki główne — język polski
0zero
1jeden
2dwa
3trzy
4cztery
5pięć
6sześć
7siedem
8osiem
9dziewięć
10dziesięć
11jedenaście
12dwanaście
13trzynaście
14czternaście
15piętnaście
16szesnaście
17siedemnaście
18osiemnaście
19dziewiętnaście
20dwadzieścia
21dwadzieścia jeden
22dwadzieścia dwa
23dwadzieścia trzy
30trzydzieści
40czterdzieści
50pięćdziesiąt
60sześćdziesiąt
70siedemdziesiąt
80osiemdziesiąt
90dziewięćdziesiąt
100sto
101sto jeden
200dwieście
300trzysta
400czterysta
500pięćset
600sześćset
700siedemset
800osiemset
900dziewięćset
1000jeden tysiąc
1001jeden tysiąc jeden
1000000jeden milion

Liczebniki porządkowe

LiczbyLiczebnik porządkowe — język polski
1pierwszy/pierwsza/pierwsze
2drugi/druga/drugie
3trzeci/trzecia/trzecie
4czwarty/czwarta/czwarte
5piąty/piąta/piąte
6szósty/szósta/szóste
7siódmy/siódma/siódme
8ósmy/ósma/ósme
9dziewiąty/dziewiąta/dziewiąte
10dziesiąty/dziesiąta/dziesiąte
11jedenasty/jedenasta/jedenaste
12dwunasty/dwunasta/dwunaste
13trzynasty/trzynasta/trzynaste
14czternasty/czternasta/czternaste
15piętnasty/piętnasta/piętnaste
16szesnasty/szesnasta/szesnaste
17siedemnasty/siedemnasta/siedemnaste
18osiemnasty/osiemnasta/osiemnaste
19dziewiętnasty/dziewiętnasta/dziewiętnaste
20dwudziesty/dwudziesta/dwudzieste
21dwudziesty pierwszy/dwudziesta pierwsza/dwudzieste pierwsze
22dwudziesty drugi/dwudziesta druga/dwudzieste drugie
23dwudziesty trzeci/dwudziesta trzecia/dwudzieste trzecie
30trzydziesty/trzydziesta/trzydzieste
40czterdziesty/czterdziesta/czterdzieste
50pięćdziesiąty/pięćdziesiąta/pięćdziesiąte
60sześćdziesiąty/sześćdziesiąta/sześćdziesiąte
70siedemdziesiąty/siedemdziesiąta/siedemdziesiąte
80osiemdziesiąty/osiemdziesiąta/osiemdziesiąte
90dziewięćdziesiąty/dziewięćdziesiąta/dziewięćdziesiąte
100setny/setna/setne
200dwusetny/dwusetna/dwusetne
300trzechsetny/trzechsetna/trzechsetne
400czterechsetny/czterechsetna/czterechsetne
500pięćsetny/pięćsetna/pięćsetne
600sześćsetny/sześćsetna/sześćsetne
700siedemsetny/siedemsetna/siedemsetne
800osiemsetny/osiemsetna/osiemsetne
900dziewięćsetny/dziewięćsetna/dziewięćsetne
1000tysięczny/tysięczna/tysięczne
1000000milionowy/milionowa/milionowe