Język rumuński — liczebniki i liczby

liczebniki.pl

Liczebniki główne i porządkowe język rumuński

Liczebniki główne

LiczbyLiczebniki główne — język rumuński
0zero
1unu
2doi
3trei
4patru
5cinci
6șase
7șapte
8opt
9nouă
10zece
11unsprezece
12doisprezece
13treisprezece
14paisprezece
15cincisprezece
16șaisprezece
17șaptesprezece
18optsprezece
19nouăsprezece
20douăzeci
21douăzeci și unu
22douăzeci și doi
23douăzeci și trei
30treizeci
40patruzeci
50cincizeci
60șaizeci
70șaptezeci
80optzeci
90nouăzeci
100una sută
101una sută unu
200două sute
300trei sute
400patru sute
500cinci sute
600șase sute
700șapte sute
800opt sute
900nouă sute
1000una mie
1001una mie unu
1000000un milion

Liczebniki porządkowe

LiczbyLiczebnik porządkowe — język rumuński
1īntâi, primul
2second, al doilea, a doua
3al treilea, a treia
4al patrulea, a patra
5al cincilea, a cincea
6al şaselea, a şasea
7al şaptelea, a şaptea
8al optulea, a opta
9al nouălea, a noua
10al zecelea, a zecea