Język szwedzki — liczebniki i liczby

liczebniki.pl

Liczebniki główne i porządkowe język szwedzki

Liczebniki główne

LiczbyLiczebniki główne — język szwedzki
0noll
1ett
2tv
3tre
4fyra
5fem
6sex
7sju
8tta
9nio
10tio
11elva
12tolv
13tretton
14fjorton
15femton
16sexton
17sjutton
18arton
19nitton
20tjugo
21tjugoett
22tjugotv
23tjugotre
30trettio
40fyrtio
50femtio
60sextio
70sjutio
80ttio
90nittio
100etthundra
101etthundraett
200tvhundra
300trehundra
400fyrahundra
500femhundra
600sexhundra
700sjuhundra
800ttahundra
900niohundra
1000etttusen
1001etttusenett
1000000ettmiljon